การจัดส่งสินค้าข้อมูลการจัดส่งและมาตรฐานการจัดส่งสินค้า

วิธีจัดส่ง

BOND Store ใช้วิธีการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS: Express Mall Service) ได้รับพัสดุรวดเร็ว พัสดุได้รับการประกัน ตรวจสอบสถานะพัสดุได้อย่างละเอียด

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

BOND Store คิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 50 บาททั่วประเทศ ทุกรายการสินค้า
แต่หากสั่งซื้อเกิน 600 บาท หรือสั่งซื้อชุดโปรโมชั่นที่ร่วมรายการ จะได้รับสิทธิ์จัดส่งฟรีแบบด่วนพิเศษ (EMS: Express Mall Service)

มาตรฐานการจัดส่ง

BOND Store จะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้นให้แก่ไปรษณีย์ หลังจากลูกค้าแจ้งโอนชำระ และข้อมูลนั้นถูกต้องแล้ว (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในบางครั้งอาจจัดส่งผ่านตัวแทนรับฝากทำให้พัสดุล่าช้าไป 1 วัน กรณีที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อในช่วงค่ำ

กรณีลูกค้าโอนชำระแบบ 1 วัน หรือ 2 วันทำการ จะยึดวันที่ธนาคารทำรายการโอนสำเร็จ มิใช่วันที่ลูกค้าทำรายการโอนขอให้ลูกค้าแจ้งเตือนด้วย

เมื่อจัดส่งแล้วมอร์ชสโตร์จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ และตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่หน้าจัดการบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานการนำจ่ายของไปรษณีย์

มาตรฐานการนำจ่ายสินค้าขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของไปรษณีย์ไทยนับตั้งแต่วัน เวลาที่พัสดุเข้าสู่ระบบของไปรษณีย์

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับภายในวันรุ่งขึ้น มาตรฐานการนำจ่าย 12.00 น. หรือ 16.30 น.
  • ปลายทางภาคเดียวกัน จะได้รับภายในวันรุ่งขึ้น มาตรฐานการนำจ่าย 16.30 น.
    ภูมิภาคอื่น จะได้รับภายใน 1-3 วันทำการ

การติดตามสถานะพัสดุ

รหัสขึ้นต้น P
ตรวจสอบได้โดยติดต่อแผนกนำจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางที่รับฝากพัสดุ และปลายทางนำจ่ายพัสดุใกล้บ้าน หรือโทร THP Contact Center 1545

รหัสขึ้นต้น R
ตรวจสอบได้ทางออนไลน์หลังจัดส่งพัสดุแล้ว 24 ชั่วโมงที่ ThailandPost Track & Trace หรือโทร THP Contact Center 1545

รหัสขึ้นต้น E
ตรวจสอบได้ทางออนไลน์หลังจัดส่งพัสดุแล้ว 24 ชั่วโมงที่ ThailandPost Track & Trace หรือโทร THP Contact Center 1545

BOND