สถานที่จำหน่ายค้นหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Bond ใกล้บ้านคุณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

BOOTS เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
รหัสสาขา: 4078
ที่อยู่: หน้าลิฟท์แก้ว เลขที่ 99 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: (043) 288 105

 

BOOTS เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น 2
รหัสสาขา: 4108
ที่อยู่: ชั้น G เลขที่ 99 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: (043) 288 493

 

BOOTS ขอนแก่น ตึกคอม โฆษะ
รหัสสาขา: 4501
ที่อยู่: ชั้น G (ข้าง Watsons ตรงข้าม S&P) ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: (043) 228 160-1

 

เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น
รหัสสาขา: 5003
ที่อยู่: 356 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-325-323 043-325-325-40

 

เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น บ้านศิลา
รหัสสาขา: 5098
ที่อยู่: 2709 ม.3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-343-467 043-343-300

 

WATSONS แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น
รหัสสาขา: 233
ที่อยู่: ชั้น 1 ห้างแฟรี่พลาซ่า ห้องหมายเลข 107 เลขที่ 69/6 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 092-2463-233

เทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ
รหัสสาขา: 5053
ที่อยู่: 171 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์: 044-838-216 044-838-222-41

BOOTS เดอะมอลล์ โคราช
รหัสสาขา: 3992
ที่อยู่: ชั้น 1 หน้าน้ำตก ตรงข้ามแมคโดนัล 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: (044) 288 224-5

 

เทสโก้ โลตัส โคราช
รหัสสาขา: 5024
ที่อยู่: 719/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044-263-725 044-263-700-24

 

เทสโก้ โลตัส ปากช่อง
รหัสสาขา: 5066
ที่อยู่: 289 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์: 044-328-358 044-328-039

BOOTS โรบินสัน บุรีรัมย์
รหัสสาขา: 4251
ที่อยู่: ชั้น 1 เอฟ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: (044) 600-750

BOOTS เสริมไทย คอมเพล็กซ์
รหัสสาขา: 4177
ที่อยู่: ยูนิต อาร์128 ชั้น 1 เลขที่ 76/1-7 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์: (043) 970 610

BOOTS บิ๊กซี มุกดาหาร
รหัสสาขา: 4164
ที่อยู่: ยูนิต จีซีอาร์ 107 ชั้น 1 (ใกล้กับร้าน นิติพล) บิ๊กซี มุกดาหาร, เลขที่ 77/11 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์: (042) 661 940

 

WATSON ยงกิจ พลาซ่า
รหัสสาขา: 319
ที่อยู่: ชั้นพลาซ่า ศูนย์การค้ายงกิจ เลขที่ 63/6-12 ถนนสองนางสถิตย์ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์: 092-2463-319

BOOTS โรบินสัน ร้อยเอ็ด
รหัสสาขา: 4235
ที่อยู่: ชั้น 2 ติดกับร้านวุฒิศักดิ์
โทรศัพท์: (043) 540 930

WATSONS บิ๊กซี เลย
รหัสสาขา: 483
ที่อยู่: เลขที่ 114 หมู่ที่ 9 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์: 092-2463-483

BOOTS เซ็นทรัล อุดรธานี
รหัสสาขา: 3977
ที่อยู่: ยูนิต จี02-03 ชั้น จี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี เลขที่ 277/1-3, 271/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: (042) 921 351

 

BOOTS ตึกคอม อุดรธานี
รหัสสาขา: 4178
ที่อยู่: เลขที่ 71/29 ศูนย์การค้าตึกคอม อุดรธานี ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: (042) 247-019

 

เทสโก้ โลตัส อุดรธานี
รหัสสาขา: 5029
ที่อยู่: เลขที่ 499/117 หมู่ที่ 7ซ.บ้านโนนพิบูลย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042-326-493 042-326-550-70

 

WATSONS เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี
รหัสสาขา: 464
ที่อยู่: ชั้น G – เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี ห้องเลขที่ G30 277/1-3,271/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 092-2463-464

 

WATSONS ยูดี ทาวน์
รหัสสาขา: 493
ที่อยู่: ห้องเลขที่ Bazaar02 เลขที่ 88 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 092-2463-493

BOOTS สุนีย์ ทาวเวอร์
รหัสสาขา: 4130
ที่อยู่: ศูนย์การค้าสุนีย์ ทาวเวอร์ ชั้น1 ติดกับ ธนาคารออมสิน ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: (045) 317 201

 

BOOTS เซ็นทรัล อุบลราชธานี
รหัสสาขา: 4184
ที่อยู่: ชั้น2 (ข้างนิติพล) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: (045) 422 422

 

เทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
รหัสสาขา: 5026
ที่อยู่: 492 ถ.ชยางกูร ต.ในเมิอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045-284-346 045-284-320-44

BOOTS อัศวรรณ หนองคาย
รหัสสาขา: 4238
ที่อยู่: ห้างสรรพสินค้า อัศวรรณ หนองคาย ถนนหนองคาย-อุดร (ในห้าง MM Market ใกล้ๆกับ Store ของ MM)
โทรศัพท์: (042) 465 178-9

BOND