สถานที่จำหน่ายค้นหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Bond ใกล้บ้านคุณ

ภาคเหนือ

BOOTS เชียงราย
รหัสสาขา: 3978
ที่อยู่: ใกล้ไนซ์บาซ่า ตรงข้ามเซ่เว่น 873/7-8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: (053) 600 983-4

 

BOOTS เซ็นทรัล เขียงราย
รหัสสาขา: 4122
ที่อยู่: ยูนิต 216 ชั้น 2 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: (053) 179 709

 

WATSONS เซ็นทรัล เชียงราย
รหัสสาขา: 422
ที่อยู่: ชั้น 2 เซ็นทรัล เชียงราย เลขที่99/9 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์: 092-2463-422

BOOTS กาดสวนแก้ว
รหัสสาขา: 3962
ที่อยู่: ยูนิต 206 ชั้น 2 กาดสวนแก้ว (อยู่ใกล้เชสเตอร์กริล) 99/4 หมู่ 2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: (053) 224 272-3

 

BOOTS เดอะพลาซ่า เชียงใหม่
รหัสสาขา: 3975
ที่อยู่: ยูนิต 1111 ชั้น 1 เดอะพลาซ่า เชียงใหม่ (ร้านอยู่ติดถนน) 100/1 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: (053) 235 861

 

BOOTS ท่าแพ
รหัสสาขา: 4013
ที่อยู่: 408,410 ถ. ท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: (053) 234 570

 

BOOTS บิ๊กซี หางดง
รหัสสาขา: 4037
ที่อยู่: ยูนิต GCR125 ชั้น 1 บิ๊กซี หางดง 433/4 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์:

 

BOOTS สตาร์ อเวนิว
รหัสสาขา: 4182
ที่อยู่: ชั้น1 โครงการสตาร์ อเวนิว ไลฟ์ สไตล์ มอลล์ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: (053) 242 352

 

BOOTS พรอมเมนาดา เชียงใหม่
รหัสสาขา: 4186
ที่อยู่: ชั้น 1 ตรงข้ามวัตสัน โครงการพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ถนนวงแหวน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: (053) 142 651

 

BOOTS Maya เชียงใหม่
รหัสสาขา: 4198
ที่อยู่: ยูนิตB08 ชั้นB1 เลขที่55/5 หมู่ที่5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: (052) 081 510

 

BOOTS เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
รหัสสาขา: 4199
ที่อยู่: ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่ 99,99/1,99/2 หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: (053) 288 929

 

BOOTS เทสโก้ โลตัส เชียงใหม่ คำเที่ยง
รหัสสาขา: 4246
ที่อยู่: ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส เชียงใหม่คำเที่ยง เลขที่19 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: (053) 216-146

 

BOOTS เซ็นทรัล แอร์พอร์ท เชียงใหม่
รหัสสาขา: 4521
ที่อยู่: เลขที่ 241 ชั้น 2 เซ็นทรัล แอร์พอร์ท พลาซ่า เชียงใหม่ 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: (053) 283 550

 

เทสโก้ โลตัส เชียงใหม่
รหัสสาขา: 5011
ที่อยู่: เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 053-807-499 053-807-478-97

 

เทสโก้ โลตัส เชียงใหม่ คำเที่ยง
รหัสสาขา: 5034
ที่อยู่: 19 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-872-802 053-872-777-801

 

WATSONS กาดสวนแก้ว
รหัสสาขา: 220
ที่อยู่: กาดสวนแก้ว สาขาอุทยานการค้า กาดสวนแก้ว ชั้น 1 เลขที่ 99/4 ม.2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 092-2463-220

 

WATSONS แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่
รหัสสาขา: 239
ที่อยู่: ชั้น 1 เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เลขที่ 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 092-2463-239

 

WATSONS เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ จีเอฟ
รหัสสาขา: 279
ที่อยู่: ชั้น G ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ ห้องเลขที่ G 179/2 เลขที่ 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 092-2463-279

BOOTS เซ็นทรัล ลำปาง
รหัสสาขา: 4172
ที่อยู่: เซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง ชั้น 2 (ข้างร้าน B2S) เลขที่ 319 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว, ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์: (054) 811 863

 

BOOTS เซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง
รหัสสาขา: 4248
ที่อยู่: ชั้น2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง เลขที่319 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์: (054) 811 863 ถึง 4

BOND