วิธีการชำระเงินการชำระสินค้าและช่องทางรับชำระ

ช่องทางการชำระสินค้า

โอนชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตู้ ATM Internet Banking หรือ Mobile Banking

ชื่อบัญชี: บจก. บอนด์ อินโนเวนเจอร์
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
  สาขา: เทสโก้ โลตัส พระรามที่ 3
  เลขที่บัญชี: 050-8-89999-8

ขั้นตอนการชำระสินค้า

 • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องรายการสั่งซื้อจากอีเมล์ที่ได้รับจาก BOND Store หากไม่ถูกต้องให้แจ้งบริการลูกค้า ระบุข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมแนบเลขที่รายการสั่งซื้อด้วยทุกครั้ง
 • ลูกค้าชำระเงินตามวิธีที่ลูกค้าเลือกเอาไว้
 • โอนผ่านธนาคารผ่านสาขา
  ลูกค้าสามารถชำระได้โดยทำรายการโอนที่สาขาธนาคาร พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • โอนผ่านธนาคารผ่าน Online Banking
  ลูกค้าทำรายการโอนเงินผ่านบริการ Online Banking โดยเลือก
  โอนเงิน > โอนเงินให้บุคคลอื่นหรือโอนเงินต่างธนาคาร > เพิ่มบัญชีบุคคลอื่น> ระบุชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ > ทำรายการโอนตามยอดชำระที่ปรากฏในรายการสั่งซื้อที่ได้รับ >
  *ควรใส่ข้อมูลช่องหมายเหตุ เช่น เลขที่ Order ID ร้านที่สั่งซื้อ สินค้าที่สั่ง คร่าวๆ พอเข้าใจได้

ช่องทางการแจ้งโอนชำระสินค้า

เข้าเว็บไซต์ www.bondthailand.com แล้วคลิกเมนู แจ้งโอนชำระเงิน หรือ คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอนชำระ (แนบลิงค์หน้าการแจ้งโอนที่มีช่องให้ลูกค้าอัพโหลดภาพสลิปการโอนเงิน)
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งโอนเงินดังนี้

 • ชื่อ – นามสกุลผู้โอน *: ควรเหมือนกับผู้สั่งซื้อ หากเป็นผู้แทนควรระบุในช่อง ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แจ้งโอนแทน หรือกระทำการแทนผู้สั่งซื้อ
 • อีเมล* : กรอกอีเมล์ของผู้สั่งซื้อ หรือผู้กระทำการแทน
  เลือกธนาคารและบัญชี* : เลือกธนาคารและบัญชีของ BOND Store ที่ลูกค้าโอนเข้ามา
 • เลขที่รายการสั่งซื้อ * : กรอกเลขที่สั่งซื้อที่ได้รับจาก BOND Store
 • หลักฐานการโอนเงิน * :
  (ถ้ามี)แนบ ใบ Pay in, Pay slip หรือหลักฐานแสดงการโอนที่อ้างอิงได้ชัดเจน
  (ถ้าไม่มี) ต้องแจ้งเพิ่มดังนี้
  1.วันที่โอนชำระ : วัน/เดือน/ปี ที่ลูกค้าทำรายการโอนเงิน
  2.ยอดโอนชำระ (บาท) : จำนวนเงินที่ลูกค้าโอนเข้าบัญชี BOND Store

ข้อมูลเพิ่มเติม : กรอกข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้ทราบ

เมื่อกรอกครบแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงคลิก แจ้งโอนชำระ ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการโอนทันที หลังจากนั้น BOND Store จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ต่อไป หากข้อมูลถูกต้องสถานะรายการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นกำลังดำเนินการ

ส่งข้อความ ทาง inbox ที่ Facebook.com/BondThailand
ระบุข้อมูลดังนี้

 • ชื่อผู้สั่ง
 • เลขที่รายการสั่งซื้อ
 • แนบหลักฐานการโอนชำระ

โดยเพิ่มเพื่อนด้วยไอดี @bondsociety (ต้องใส่เครื่องหมาย @ ด้วย)
พร้อมระบุ

 • ชื่อผู้สั่ง
 • เลขที่รายการสั่งซื้อ
 • แนบหลักฐานการโอนชำระ

การออกใบเสร็จรับเงิน

ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากมอร์ชสโตร์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ PDF ทางอีเมลหลังจากที่สินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ที่อยู่จัดส่ง และใช้เปลี่ยนคืนสินค้า หากลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับ Hard Copy โปรดแจ้งความประสงค์ขณะทำรายการสั่งซื้อด้วยโดยมีค่า Surcharge ฉบับละ 35 บาท

BOND