แจ้งโอนชำระสินค้ายืนยันการโอนชำระสินค้าหลังจากได้ชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว

แบบฟอร์มแจ้งโอนชำระสินค้า

[]
1 Step 1
เลขที่สั่งซื้อ #
วันที่โอนชำระ
ยอดโอนชำระ (บาท)
หลักฐานการโอน ** โปรดอัพโหลดไฟล์สลิป **
อัพโหลดไฟล์
ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
0 /
Some Title
Nameyour full name
Previous
Next

ข้อมูลการแจ้งโอนชำระ

ช่องทางการแจ้งโอนชำระ

แจ้งโอนชำระผ่านช่องทางได้ดังนี้

สามารถเลือกส่งหลักฐานต่างๆ ได้ดังนี้

สามารถเลือกส่งหลักฐานต่างๆ ได้ดังนี้

  • ใบ Slip โอนเงิน
  • ภาพ Capture หลักฐานการโอนเงิน
  • สำเนาใบนำฝากหรือใบโอนเงิน

BOND