นโยบายความเป็นส่วนตัวการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์บอนด์ไทยแลนด์ (bondthailand.com) ซึ่งเราอาจเก็บข้อมูลที่มิได้เจาะจงหรือระบุตัวตนผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น หมายเลข IP พฤฒิกรรม รสนิยม ที่อยู่ หรือข้อมูลเว็บไซต์ที่เข้าชม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการของบอนด์ไทยแลนด์
บอนด์ไทยแลนด์จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อมีการสมัครสมาชิก สั่งซื้อสินค้า ใช้บริการจากร้าน หรือส่วนอื่นส่วนใดที่ต้องการให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ที่บอนด์ไทยแลนด์เท่านั้น บอนด์ไทยแลนด์ไม่มีนโยบายแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น
บอนด์ไทยแลนด์มีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลด้วยวิธีที่ปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องการการสูญหายหรือถูกโจรกรรมข้อมูล ทั้งนี้หากพบว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความเสี่ยงหรือผิดระเบียบและเงื่อนไข บอนด์ไทยแลนด์ย่อมมีสิทธิที่จะทำลายข้อมูลเหล่านั้นทันที

BOND